Số 59/5 đường số 47

Giá trị hợp đồng: 2.227.476.000đ.

Phạm vi công việc: Thi công xây dựng mới nhà ở riêng lẻ bao gồm: Móng cọc. 1 Tầng trệt. 1 Sân trước.  Tầng lửng: lầu 1, lầu 2, lầu 3. 1 Mái.

Thời gian thi công: Bắt đầu từ ngày 04/11/2018, hoàn thành ngày 03/11/2019.

Chủ đầu tư: Nguyễn Tấn Thành.

Địa chỉ: Số 59/5 Đường 47, Thảo Điền, Quận 2.

Bình luận