Nhà ga hành khách sân bay Cam Ranh

Chủ đầu tư:                Công ty TNHH Xây dựng CUBE

Địa chỉ:                      Nhà ga hành khách Sân bay Cam Ranh tỉnh Khánh Hoà

Phạm vi công việc:   Xây dựng hoàn thiện.

Thời gian thi công:   Bắt đầu từ ngày 05/02/2017

Gía trị hợp đồng:      18.116.312.649

Bình luận