Cao ốc Republic Plaza - Cộng Hòa

Chủ đầu tư:                Công ty TNHH PT Modular

Địa chỉ:                      18E Cộng Hòa, phường 04, Quận Tân Bình, TP. HCM

Phạm vi công việc:   Gia công lắp dựng tấm Cemboard, ốp lát, cán nền

Thời gian thi công:   Bắt đầu từ ngày 10/6/2018

Giá trị hợp đồng:      6.627.894.000

Bình luận