5.191 D Nguyễn Văn Hưởng

Giá trị hợp đồng: 6.250.000.000 đ

Phạm vi công việc: Thi công xây dựng mới Văn phòng làm việc (1 tầng hầm, 1 tầng trệt, 3 tầng lầu)

Thời gian thi công: Bắt đầu từ ngày 10/12/2017, hoàn thành ngày 02/8/2018.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bất động sản Minh Hào

Địa chỉ: Số 191D Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 02, TP. HCM

Bình luận